Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2014
1.    Cierzniewski P., Kurtz-Orecka K.: Wybrane zagadnienia projektowania efektywnego energetycznie oświetlenia wbudowanego w pomieszczeniach biurowych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 83-92
 2.    Garbalińska H., Wygocka A.: Microstructure modification of cement mortars: effect on capillarity and frost-resistance. Construction and Building Materials, Elsevier 2014, s. 258 – 266 
 3.    Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego. Materiały Budowlane, Nr 1/2014, s. 16 – 18 
 4.    Garbalińska H.: Zastosowanie nowoczesnych technologii na rzecz poprawy energooszczędności przegród budowlanych – referat przewodni. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 11 – 38 
 5.    Garbalińska H., Matkowska A., Mierzwa N.: Zmiana właściwości cieplnych betonu komórkowego w wyniku rozprzestrzeniającego się zawilgocenia kapilarnego. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 219 – 225 
 6.    Garbalińska H., Strzałkowski J.: Dynamiczne charakterystyki cieplne jednowarstwowych przegród betonowych. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 227 – 235 
 7.    Garbalińska H.: Zastosowanie nowoczesnych materiałów w celu poprawy parametrów cieplnych przegród budowlanych. Materiały Budowlane, Nr 5/2014, s. 117 – 119 
 8.    Garbalińska H.: Nowatorskie technologie umożliwiające poprawę energetycznych walorów ścian zewnętrznych. Materiały Budowlane, Nr 6/2014, s. 120 – 122 
 9.    Garbalińska H.: Inteligentne fasady jako sposób poprawy bilansu energetycznego budynków. Materiały Budowlane, nr 9/2014, s. 40-42 
 10.  Garbalińska H., Strzałkowski J.: Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych. Polska Energetyka Słoneczna 2014. Wydawca Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej – ISES, s. 18– 21 
 11.  Garbalińska H., Bochenek M.: The deterioration of strength and thermal properties of autoclaved aerated concrete as a result of capillary moisture. Czasopismo Techniczne, Architektura, Zeszyt 8-A/2014, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.137-144 
 12.  Garbalińska H., Bochenek M.: Popowodziowe wysychanie przegród wykonanych z betonu komórkowego i zachodzące zmiany przewodności cieplnej. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych
13.  Garbalińska H., Cederholm L.: Współczynnik sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych 
 14.  Garbalińska H., Majkowski B.: Pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci zapraw różnego rodzaju. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych 
 15.  Garbalińska H., Bochenek M.: Popowodziowe wysychanie przegród wykonanych z betonu komórkowego i zachodzące zmiany przewodności cieplnej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 143-150 
 16.  Garbalińska H., Cederholm L.: Współczynniki sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 163-172 
 17.  Kurtz-Orecka K., Siwińska A.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach.    Cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację. Rynek Instalacyjny, Nr 12/2014, s. 21-25 
 18.  Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych. Izolacje, Nr 11-12/2014, s. 58-62 
 19.  Kurtz-Orecka K., Błoch P., Zaworski Ł.: Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń. Rynek Instalacyjny, Nr 11/2014, s.16-19 
20.  Kurtz-Orecka K., Najder M.: Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i wentylacji. Rynek Instalacyjny, Nr 7-8/2014, s. 30-34
21.  Kurtz-Orecka K., Swarcewicz A.: Analiza możliwości zastosowania w budynkach zabytkowych podwójnej fasady jako alternatywy dla ocieplenia metodą BSO – studium przypadku. Instal, Nr 3/2014, s. 28-32 
 22.  Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych. Materiały Konferencji naukowej SOLINA 2014. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rzeszów – Polańczyk 04-07.06.2014 
 23.  Kurtz-Orecka K., Rucińska T.: Redukcja zużycia energii przy zastosowaniu izolacji transparentnych w lokalnych warunkach klimatycznych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne utrzymania obiektów budowlanych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa 16-17 stycznia 2014 r., s. 51‑57 
 24.  Rucińska T., Kiernożycki W.: Odkształcalność ściskanego osiowo betonu z kruszywem styropianowym. Cement-Wapno-Beton, Nr 1/2014, s. 33-39
 25.  Rucińska T.: Właściwości kompozytu cementowo-styropianowego. Materiały Kompozytowe – Innowacje-Technologie-Maszyny, kwartalnik techniczno-informacyjny Nr 2/2014 (kwiecień-maj-czerwiec), Racibórz 2014, s. 14-19 
 26.  Siwińska A., Wiraszka J.: Szybki pomiar termicznych parametrów wybranych materiałów budowlanych. Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 16-17 stycznia 2014 r., s. 245-251 
 27.  Siwińska A.: Sorpcyjne zawilgocenie materiałów budowlanych w różnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. V Konferencja naukowa SOLINA 2014 „Architektura – Budownictwo – Inżynieria Środowiska, Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, 04-07.06.2014 Polańczyk 
 28.  Siwińska A.:Wpływ wilgotności względnej powietrza na sorpcyjne zawilgocenie materiałów budowlanych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury Journal Of Civil Engineering, Environment And Architecture Jceea, T. Xxxi, Z. 61 (3/Ii/14), Lipiec-Wrzesień 2014, s. 478-487
 29.  Strzałkowski J., Garbalińska H.: Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych