Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
al. Piastów 50a
70-311 Szczecin

tel. 091-449-48-29 
fax. 091-449-41-02

kfbimb@zut.edu.pl