Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2005
  1. Garbalińska H.: Uwzględnienie zasad energetyki słonecznej w inteligentnym budynku biurowym według koncepcji "sol-skin". Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo-Techniczny Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej IPPT PAN, "Polska Energetyka Słoneczna" zeszyt: nr 1/2005 s. 9-12
  2. Garbalińska H.: Desorpcyjna metoda typu ?t jako narzędzie do pomiarów dyfuzyjności w wąskich przedziałach wilgotności. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce nr 1/2005 s. 80-87
  3. Garbalińska H.: Logarytmiczna procedura desorpcyjna zastosowana do wyznaczania dyfuzyjności w wąskich przedziałach wilgotności. Materiały Konferencyjne X Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce". Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechnika Łódzka, PZiTB Łódź, Sekcja Fizyki Budowli Polskiej Akademii Nauk, Łódź-Słok, 2005. Wydawnictwo AnnGraf s.c., Łódź 2005 Tom I, s. 50-56
  4. Garbalińska H., Garbasz B., Siwińska A.: Sorpcyjne badania współczynnika dyfuzji wilgoci betonu komórkowego. "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" pod redakcją Tadeusza Bobko. Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika Częstochowska, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2005, Tom 1, s. 49-54
  5. Garbalińska H., Siwińska A.: Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wskutek zawilgocenia ścian zewnętrznych. Inżynieria i Budownictwo nr 5/2005 s. 241-243
  6. Kurtz K.: Okiennice drewniane. Materiały konferencyjne VI Polsko-Niemieckiej Konferencji "Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo" Wismar, Niemcy 2005: s. 243-253
  7. Mieczkowski P., Rucińska T.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane "Betony lekkie" Rozdział 8. Wydawnictwo "ARKADY" Warszawa 2005 Tom 1, rozdz. 8, s. 481-548
  8. Rucińska T.: Własności akustyczne wyrobów budowlanych. Kwartalnik WARSTWY nr 2(39) kwiecień-czerwiec 2005 s. 60-62
  9. Rucińska T.: Kształtowanie współczynnika przenikania ciepła w szybach zespolonych. Miesięcznik świat Szkła nr 2(83) 2005 s. 28, 30-33