Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


 Rok 2011
  1. Garbalińska H., Wygocka A.: Badania współczynnika sorpcji kapilarnej modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5, 2011, s. 276-278.
  2. Garbalińska H., Siwińska A.: Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 11,2011, s. 611- 614.
  3. Garbalińska H., Bochenek M.: Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych, Czasopismo Techniczne, Nr 2-A/2/2011, Zeszyt 11, s. 89-96.
  4. Kiernożycki W., Rucińska T.: Właściwości styrobetonu na przecinanie, Inżynieria i Budownictwo, Nr 12, 2011, Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Warszawa, s. 677-678.
  5. Siwińska A., Garbalińska H.: Thermal conductivity coefficient of cement-based mortars as air relative humidity function, Research Journal – Heat and Mass TransferSpringer-Verlag, Nr 9, 2011, Volume 47, s. 1077-1087.
  6. Siwińska A., Garbalińska H.: Niestacjonarne pomiary współczynnika przewodzenia ciepła porowatych materiałów budowlanych, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”,Łódź 2011, s. 119-120.
  7. Wygocka A., Garbalińska H.: Wpływ modyfikacji mikrostruktury na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych krótkimi włóknami PP, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Łódzka, Łódź – Słok, 14-17 czerwca 2011, 377-380.