Rok 2017
1.  Bochenek M.,  Garbalińska H.: Badania sorpcji kapilarnej betonu komórkowego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017, s. 241-243

2. Bochenek M.,  Garbalińska H.: Badanie zmienności parametrów cieplnych betonu komórkowego w procesie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 3/2017, s. 9-12

3. Bochenek M., Garbalińska H.: Badanie zmienności parametrów cieplnych betonu komórkowego w procesie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego, XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 27-30

4. Garbalińska H., Malorny W., Von Werder J.: Comparative analysis of the dynamic vapor sorption (DVS) technique and the traditional method for sorption isotherms determination – Exemplified at autoclaved aerated concrete samples of four density classes, Cement and Concrete Research, 2017, Vol. 91, s. 97-105

5.  Garbalińska H., Bochenek M.: Experimentelle  Ermittlung der Desorptionsisothermen von Porenbeton unterschiedlicher Dichte mit der Standardmethode SSS und mit der DVS- Technik, Bauphysik, 2017, Vol. 3, s. 191-196

6. Garbalińska H., Bochenek M.: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji      dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 2/II/2017, kwiecień-czerwiec 2017, s. 245-252

7. Garbalińska H., Bochenek M.: Pomiary rozkładu wilgotności i parametrów cieplnych betonu komórkowego klas 400 i 700 w trakcie 6-miesięcznego  wysychania, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 3/I/2017, lipiec-wrzesień 2017, s. 39-48

8. Garbalińska H., Narodowska K.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 4/2017, październik-grudzień 2017, s. 279-286

9. Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 4/2017, s. 5-8

10. Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E.: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 35-38

11. Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Analiza rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z.     64, Nr 3/I/2017, ipiec-wrzesień 2017, s. 31-38

12. Głowacka A., Rucińska T., Kiper J.: The slag original from the process of sewage sludge incineration selected properties characteristic, “E3S Web of Conferences”., 2017, Vol.22, s. 1-8

13. Majkowski B.,  Garbalińska H.: Desorpcyjne pomiary współczynnika dyfuzji trzech grup zapraw na spoiwie cementowym, Inżynieria i Budownictwo, Nr 9/2017, s. 499-501

14. Majkowski B.,  Garbalińska H.: Współczynnik dyfuzji cegły silikatowej – porównanie wybranych technik pomiarowych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 2/2017, s. 25-30

15. Majkowski B., Garbalińska H.: Współczynnik dyfuzji cegły silikatowej –  porównanie wybranych technik pomiarowych, XVI Polska Konferencja Naukowo-   Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 121-126

16.Rucińska T.: Wykorzystanie recyklingowych kruszyw drobnoziarnistych w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa, Nr 4/2017, s. 39-43

17. Rucińska T., Gul M.: Ocena wpływu domieszek i dodatków na właściwości matrycy cementowej, Przegląd Budowlany, Nr 7-8/2017, s. 50-55

18. Sang-Yeop Chung, Mohamed Abd Elrahman, Sikora P., Rucińska T., Horszczaruk E., Dietmar Stephan: Evaluation the effects of crushed and expanded waste glass aggregates on the material properties of lightweight concrete using image-based approaches, Materials, 2017, Vol. 10 (12), s. 1-16

19. Sikora P., Horszczaruk E., Skoczylas K., Rucińska T.: Thermal properties of cement mortars containing waste glass aggregate and nanosilica, “Procedia Engineering”, 2017, Vol. 196, s. 159-166

20. Stolarska A., Strzałkowski J.: Modelling of edge insulation depending on boundary conditions for the ground level, IOP Conference Series “Material Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s.1-9

21. Stolarska A., Strzałkowski J., Wojciechowska J.: Ocena możliwości poprawy bilansu energetycznego budynku jednorodzinnego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017,  s. 251-253

22. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Porosimetric, thermal and strength test of aerated and nonaerated concretes, IOP Conference Series “Materials Science and Engineering”, 2017, Vol. 245, s. 1-10

23. Wygocka-Domagałło A. , Dziubek A.: Wpływ warunków dojrzewania na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych włóknami polipropylenowymi, Inżynieria i Budownictwo , Nr 5/2017, s. 244-246

24. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenia ciepła napowietrzonych i  nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 69-77

25.  Garbalińska H., Marciniak B.: Ocena wytrzymałości na ściskanie betonów różnego rodzaju wyznaczanej na próbkach prostopadłościennych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 78-85

26. Stolarska A., Poniecka A., Rosołek M.: Ocena kinetyki wysychania zapraw na spoiwie cementowym o zmiennym w/c w odmiennych warunkach temperaturowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 299-306