Opracowania:


  • projektowych charakterystyk energetycznych budynków 
  • świadectw  charakterystyk energetycznych budynków 
  • audytów energetycznych - termomodernizacyjnych budynków
  • audytów oświetlenia wbudowanego 
  • audytów efektywności energetycznej


 Pracownicy Katedry posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.