Diagnostyka budowlana


  • diagnostyka dotycząca oceny stałości wytrzymałości, mrozoodporności,  trwałości oraz fizycznych parametrów kompozytowych budowlanych
  • bezdotykowa diagnostyka obiektów budowlanych z wykorzystaniem Blower Door PN-EN 13829:2002, DIN 4108-7
  • bezdotykowa diagnostyka obiektów budowlanych dotycząca pomiaru rozkładu temperatur