Ocena cieplno-wilgotnościowa właściwości materiałów budowlanych


  • wilgotność,  nasiąkliwość,  wilgotność sorpcyjna PN-EN 12571:2002
  • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004
  • charakterystyki związane z transportem pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004
  • współczynnik przewodzenia ciepła metodą stacjonarną i niestacjonarną jednorodnych materiałów budowlanych (izolacyjnych i konstrukcyjnych), pomiar w laboratorium i w terenie PN-EN 12667:2002, 12664:2002,  PN-ISO 8302:1999,  PN-EN ISO 10456:2009
  • pojemność cieplna
  • współczynnik wyrównania temperatury