Badania spoiw, zaczynów, zapraw i betonów


  • oznaczenie cech podstawowych spoiw mineralnych w zakresie: wodożądności i czasu wiązania aparatem Vicata, powierzchni właściwej metodą Blaine'a, klasy wytrzymałości na ściskanie cementu
  • oznaczenie cech świeżej mieszanki - konsystencja, temperatura, gęstość objętościowa
  • oznaczenie cech postaci stwardniałej - gęstość objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupaniu (beton), wodoszczelność, korozja chlorkowa, skurcz od wysychania metodą Graf-Kaufmana
  • charakterystyka porów powietrznych betonów napowietrzanych na aparacie RapidAir 457 ( objętość porów, powierzchnia właściwa, współczynnik rozmieszczenia, częstość występowania porów )

obrazek    obrazek    obrazek    obrazekobrazek   obrazek


obrazek   obrazek   obrazek   obrazek   obrazek  obrazek  obrazekobrazek  obrazekobrazek  obrazek


                 obrazek    obrazek    obrazek
                  Aparat do oznaczania wodoszczelności betonu           Komora solna Ascott 450xp              System RapidAir 457 (charakterystyka porów)