Badania z zakresu materiałów budowlanych


  • oznaczenie cech fizycznych - kształt i wymiary, gęstość, nasiąkliwość, wilgotność, współczynnik przewodzenia ciepła, mikro- i makrostruktura metodą mikroskopową, oznaczenie składu pierwiastkowego wg tablicy Mendelejewa
  • oznaczenie cech mechanicznych - wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża
  • ocena strukturalnych właściwości materiałów budowlanych
  • badania struktury porowatości wykonane przy wykorzystaniu porozymetru rtęciowego
  • badania właściwości strukturalnych za pomocą mikroskopu elektronowego TM-3000 HITACHI High

obrazek  obrazek  obrazek
Wanny wodne z termostatem do sezonowania                         Suszarki laboratoryjne                                             Waga suszarkowa
obrazek    obrazek   obrazek
    Komora klimatyczna temp.+RH                     Mikroskop elektronowy Hitachi TM 3000                                  Mikroskop stereoskopowy
  obrazek   obrazek   obrazek
     Aparat pull-off (przyczepność do podłoża)         Maszyna wytrzymałościowa - 4 stanowiska                           Porozymetr rtęciowy