• W grudniu 2014 r. zaakceptowany został do realizacji projekt badawczy Preludium pod nazwą „Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zagwarantowania odpowiedniej wytrzymałości” realizowany przez mgr. inż. J. Strzałkowskiego pod opieką Prof. dr hab. inż. H. Garbalińskiej