Wykaz ważniejszych publikacji


  2023
  • Cuevas K., Strzałkowski J., Kim J., Ehm C., Glotz T., Chougan M., Ghaffar S., Stephan D., Sikora P.: Towards development of sustainable lightweight 3D printed wall building envelopes – Experimental and numerical studies, Case Studies in Construction Material, Tom 18, s. 1-18
  • Ślosarczyk A., Garbalińska H., Strzałkowski J.: Lightweight alkali-activated composites containing sintered fly ash aggregate and various amounts of silica aerogel, Journal of Building Engineering, Tom 74, s. 1-16
  • Abbass A., Elrahman M., Sikora P., Strzałkowski J., Stephan D., Abdel-Gawwad H.: From dolomite waste to katoite-based binder: Synthesis, performance and characterization, Journal of Building Engineering, Tom 75, s. 1-18
  • Strzałkowski J., Stawowy W., Horszczaruk E.: Wpływ spoiwa na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytów konopnych o dużej zawartości spoiwa, Materiały Budowlane, Zeszyt 6, s. 1-4
  • Horszczaruk E., Strzałkowski J., Głowacka A., Paszkiewicz O., Markowska-Szczupak A.: Investigation of Durability Properties for Lightweight Structural Concrete with Hemp Shives Instead of Aggregate, Applied Sciences (Switzerland) Tom 13, Zeszyt 14, s. 1-12
  • Strzałkowski J., Stolarska A., Kożuch D., Dmitruk J.: Hygrothermal and strength properties of cement mortars containing cenospheres, Cement and Concrete Research, Tom 174, s. 1-16

  • Strzałkowski J., Stolarska A.: Preliminary Studies on a Lightweight Porous Cement-Based Composite – Gel Concrete, Journal of Physics: Conference Series, Tom 2654, s. 1-8

  2022
  • P. Brzozowski, J. Strzałkowski, P. Rychtowski, R. Wróbel, B. Tryba, E. Horszczaruk: Effect of Nano-SiO2 on the Microstructure and Mechanical Properties of Concrete under High Temperature Conditions, Materials, Tom: 15, Zeszyt: 1, s. 1-19
  • K. Kurtz-Orecka, J. Strzałkowski, P. Nikończuk, A. Stolarska,  T. Olechwir,  A. Pych, L. Wojnicz, B. Bogusławski,  T. Furmańczyk, W. Tuchowski: Jakość termiczna istniejącej zabudowy na obszarze wysp Uznam i Wolin – badania termowizyjne, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 109-140
  • P. Łukowski, E. Horszczaruk, C. Seul, J. Strzałkowski: Mechanical Strength and Thermal Properties of Cement Concrete Containing Waste Materials as Substitutes for Fine Aggregate, Materials, Tom: 15, Zeszyt: 24, s. 1-15
  • J. Strzałkowski, H. Garbalińska: The dynamic thermal properties of aerogel-incorporated concretes, Construction and Building Materials, Tom 340, s. 1-15
  • J. Strzałkowski, A. Stolarska, D. Kożuch, Dmitruk: Wybrane parametry zapraw z dodatkiem cenosfer, Inżynieria i Budownictwo, Zeszyt: 9-10, s. 422-425

   2021
  • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J.: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiA. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Fizyka budowli w Polsce: ośrodki naukowe, ich potencjał i osiągnięcia : Monografia, s. 303-326
  • Stolarska A., Strzałkowski J., Kandybowicz A.: Acoustic analysis of selected sacred buildings in Szczecin, Budownictwo i Architektura, Tom 20, Zeszyt 4, s. 1-19
  • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Usefulness of Mercury Porosimetry to Assess the Porosity of Cement Composites with the Addition of Aerogel Particles, Proceedings of the 3rd RILEM Spring Convention and Conference (RSCC 2020) : Volume 2: New Materials and Structures for Ultra-durability, s. 411-423
  • Strzałkowski J., Sikora P., Chung S., Elrahman M.: Thermal performance of building envelopes with structural layers of the same density: Lightweight aggregate concrete versus foamed concreto, Building and Environment, Tom 196, s. 1-14


  2020
  • Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Moisture Influence on Compressive Strength of Calcium Silicate Masonry Units–Experimental Assessment and Normative Calculations, Materials, Tom 13, Zeszyt 17, strony: 1-15
  • Stolarska A., Strzałkowski J.: The Thermal Parameters of Mortars Based on Different Cement Type and W/C Ratios, Materials, Tom 13, Zeszyt 19, s 1-16
  • Strzałkowski J., Garbalińska H.: The Effect of Aggregate Shape on the Properties of Concretes with Silica Fume, Materials, Tom 13, Zeszyt 12, s. 1-18

   2019
  • Strzałkowski J., Garbalińska H.: The Influence of Silica Fume on the Mechanical and Thermal Parameters of Portland Cement Concretes, Journal of Ecological Engineering, Volume 20 (9), 2019, s. 95-102

  2018
  • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Thermal and Strength Properties of Lightweight Concretes with Variable Porosity Structures, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 2018, s. 1-9
  • Stolarska A., Strzałkowski J., Garbalińska H: Using CFD software for the evaluation of hygrothermal conditions at wall-window perimeters, Energodom 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, wrzesień 11-13, Kraków, Vol. 415, s. 1-9  
  • Stolarska A., Strzałkowski J., Szczeciński M.: The feasibility and economic efficiency of selective modernization solutions in a single family house located in Siemianice near Słupsk, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, 19-23 czerwca, 2018, s. 1-10
  •  Strzałkowski J.: Thermal analysis of flat with partitions made of different load-bearing materials, International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 24-25 maj, Szczecin, 2018, s. 53-54
  • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal simulation of building performance with different loadbearing materials, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, wrzesień 11-13, Kraków, Vol. 415, s. 1-10 

  2017
  •  Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 4/2017, s. 5-8
  • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E.: Wyznaczanie rozkładu     temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, XVI Polska Konferencja     Naukowo-Techniczna      „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 35-38
  • Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Analiza rozkładu temperatury w     ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła,     Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z.     64, Nr 3/I/2017, ipiec-wrzesień 2017, s. 31-38
  • Stolarska A., Strzałkowski J.: Modelling of edge insulation depending on     boundary conditions for the ground level, IOP Conference Series “Materials     Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s.1-9
  • Stolarska A., Strzałkowski J., Wojciechowska J.: Ocena możliwości poprawy     bilansu energetycznego budynku jednorodzinnego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017,  s. 251-253
  • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Porosimetric, thermal and strength test of     aerated and nonaerated concretes, IOP Conference Series “Materials Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s. 1-10

  2016

  • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.:Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659

  •     Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wave amplitudes of temperature and heat flux in surroundings of external walls, Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s. 65-73
  •     Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej,  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104
  •     Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210
  •     Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224
  •     Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
  •     Stolarska A., Strzałkowski J.: Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Izolacje, Warszawa Nr 9/2016, s. 43-48
  •     Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Arcitektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 513-521
  •     Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, VI Konferencja Solina’2016 Architektura - Budownictwo - Inżynieria Środowiska , Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Polańczyk, czerwiec 2016 r.
  •     Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, Advances in Cement Research, 2016, s. 567-575


  2015
  • Strzałkowski J. Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/2015, s. 22-24
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne ścian zewnętrznych przy quasi-stacjonarnym przepływie ciepła. Inżynieria i Budownictwo 5/2015, s. 248–250 
  • Strzałkowski J. Diagnostyka połączeń izolacji termicznej elementów obudowy budynku i możliwe sposoby naprawy błędów wykonawczych. Izolacje 10/2015, s. 64-66
  • Strzałkowski J., Garbalińska H. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 62/2015, s. 441-448 
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania.. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, s. 19–25 
  • Siwińska A., Strzałkowski J. Mathematical description of sorption isotherms of autoclaved aerated concrete. Energy Procedia 78/2015, s. 1437-1442 
  • Krasowska K., Olczyk N., Strzałkowski J. Termomodernizacja obiektów wielkopłytowych. Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa pod redakcją Romana Nagórskiego. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015. s. 303-312

  2014
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne jednowarstwowych przegród betonowych. Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Warszawa 2014, s. 227-235 
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. V Konferencja Solina’2014 Innowacyjne technologie energooszczędne, 2014 

  2013
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych. Materiały Budowlane 10/2013, s. 16-18 
  • Garbalińska H., Strzałkowski J.Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2013, s. 219–222 
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych. Polska Energetyka Słoneczna 1-4/2013, s.18-21 

  2012
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych. Inżynieria i Budownictwo 6/2012, s. 307–311
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 203–208
  • Garbalińska H., Strzałkowski J. Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 209–218