Wykaz ważniejszych publikacji


2023
 • Marchwiński J.,  Kurtz-Orecka K.: Effect of photovoltaic installation power and façade glazing ratio on the energy performance of a nursery building, Engineering, Construction and Architectural Management, Tom 30, Zeszyt 4,s. 1463-1480

 • Kosmalski J., Zwarycz-Makles K., Kurtz-Orecka K.: Analizy gospodarki obiegu zamkniętego jako element projektowania budynków zrównoważonych ze środowiskiem, Instal, Zeszyt 1, s.12-17

 • Tuchowski W., Rogala M., Kurtz-Orecka K., Gawdzińska, Z. Matuszak K.: Ocena właściwości przeciwpożarowych pian aluminiowych i aluminiowo-ceramicznych, Materiały Budowlane, Zeszyt 1, s. 27-31

 •  Marchwiński J., Starzyk A., Kopyłow O., Kurtz-Orecka K.: Impact of Atrium Glazing with and without BIPV on Energy Performance of the Low-Rise Building: A Central European Case Study, Energies, Tom 16, Zeszyt 12, s. 1-25

 • Kurtz-Orecka K.: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa − uzupełnienie raportu o zbiorczą kartę informacyjną, Instal, Zeszyt 6, s. 19-23


2022

 • K. Kurtz-Orecka, J. Strzałkowski, P. Nikończuk, A. Stolarska,  T. Olechwir,  A. Pych, L. Wojnicz, B. Bogusławski,  T. Furmańczyk, W. Tuchowski: Jakość termiczna istniejącej zabudowy na obszarze wysp Uznam i Wolin – badania termowizyjne, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 109-140

 • K. Kurtz-Orecka,  W. Tuchowski, J. Przepiórski: Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji: Monografia 

 • A. Najda, M. Mielnicki,  W. Sobolewski, P. Wiśniewski,  P. Dominiak, A. Białczak, K. Kurtz-Orecka: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Międzyzdroje – koncepcja projektowa parkingów buforowych, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 272-285

 • P. Ratajkiewicz, M. Ciupak,  K. Rychlik, M. Pożarowszczyk, M. Cieślik, A. Wawiórko, K. Kurtz-Orecka: Świnoujście – masterplan oświetlenia, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 238-251

 • W. Tuchowski, M. Kurnatowski, P. Nikończuk, B. Tryba, B. Bogusławski, T. Olechwir, A. Łacwik J. Strzyżewska, J. Przepiórski, K. Kurtz-Orecka: Czasowo-przestrzenna zmienności stężeń cząstek stałych PM2.5 i PM10 w atmosferze na obszarze wysp Uznam i Wolin, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 162-180

 • W. Tuchowski, K. Kurtz-Orecka, P. Nikończuk: Optimizing the air source heat pump's working time in the context of increasing the energy efficiency ratio, Procedia Computer Science, Tom: 207, s. 4621-4630 

 • W. Tuchowski,  P. Nikończuk,  T. Olechwir, A. Głowacka,  J. Mazur,  G. Kwaśniewska,  D. Dudek,  B. Bogusławski,  L. Jastrzębski, K. Kurtz-Orecka: Potencjał wykorzystania wód powierzchniowych na potrzeby ogrzewnictwa i chłodnictwa na wyspach Uznam i Wolin, s. 199-237


2021
 • Kurtz-Orecka K., Nikończuk P., Tuchowski W.: The concept of a method of preliminary estimation of groups of sources polluting the air with carbon dioxide, Procedia Computer Science, Tom 192, s. 5104-51112020
 • Kurtz-Orecka K., Marchwiński J.: Influence of photovoltaic installation on energy performance of a nursery building in Warsaw (Central European conditions), Journal of Building Engineering, Tom 32, Zeszyt 101630, s. 1-10


2019
 • Kurtz-Orecka K., Tuchowski W.: Energy Efficiency of Renewables to Cover Energy Demands of Petrol Station Buildings, Sustainable Design and Manufacturing 2019 : Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, 2019, s. 593-603
 • Stolarska A., Kurtz-Orecka K., Mielnikiewicz S.: The Effect of a Winter Garden on Energy Consumption of a Detached Passive House, Journal of Ecological Engineering , Volume 20(10), 2019, s. 146-154
 • Tuchowski W., Kurtz-Orecka K.: The Impact of Refrigerants on the Efficiency of Automotive Air-Conditioning System, Sustainable Design and Manufacturing 2019 Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, 2019, s. 615-623
 • Tuchowski W., Kurtz-Orecka K.: Sustainable Design and Manufacturing 2019 Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, 2019, s. 605-614

2018
 •      Kurtz-Orecka K.: Impact of technical systems efficiency and calculation method on evaluation of building energy performance and carbon emission, Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, Nr 4(67), 2018, s. 176-188
 •      Kurtz-Orecka K., Tuchowski W.: Combined heat pump-district heating network energy source, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018, s. 1-8
2016
 • Kowalska A., Kurtz-Orecka K.: Analiza dobrych praktyk w zakresie wykorzystania OZE oraz energii odpadowej na przykładzie rozwiązań obiektu przemysłowo-biurowego w Schwabach/ Niemcy, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 185-192
 • Kurtz-Orecka K.: Współczynnik redukcji temperatury w obliczeniach strat ciepła do nieogrzewanych piwnic, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 211-218


2015
 • Kurtz-Orecka K.: Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków  użyteczności publicznej w cyklu całorocznym, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy, s. 303-312       
 • Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering and Architecture), t. XXXII, z. 62 (2/2015), s. 249-258
 • Kurtz-Orecka K.: Termomodernizacja budynków historycznych, Izolacje, Nr 6/2015,  s. 37-45
 • Kurtz-Orecka K., Taudul A.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 2. Obliczenia słonecznych zysków ciepła, Rynek Instalacyjny, Nr 1-2/2014, s. 42-47
 • Kurtz-Orecka K.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik Cz. 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków – analiza przypadku, Rynek  Instalacyjny, Nr 5/2015, s. 22-25


2014
 • Kurtz-Orecka K., Siwińska A.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach.    Cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację. Rynek Instalacyjny, Nr 12/2014, s. 21-25  Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych. Izolacje, Nr 11-12/2014, s. 58-62
 • Kurtz-Orecka K., Błoch P., Zaworski Ł.: Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń. Rynek Instalacyjny, Nr 11/2014, s.16-19  Kurtz-Orecka K., Najder M.: Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i wentylacji. Rynek Instalacyjny, Nr 7-8/2014, s. 30-34
 • Kurtz-Orecka K., Swarcewicz A.: Analiza możliwości zastosowania w budynkach zabytkowych podwójnej fasady jako alternatywy dla ocieplenia metodą BSO – studium przypadku. Instal, Nr 3/2014, s. 28-32 
 • Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych. Materiały Konferencji naukowej SOLINA 2014. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rzeszów – Polańczyk 04-07.06.2014 

 • Kurtz-Orecka K., Rucińska T.: Redukcja zużycia energii przy zastosowaniu izolacji transparentnych w lokalnych warunkach klimatycznych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne utrzymania obiektów budowlanych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa 16-17 stycznia 2014 r., s. 51‑57 


2013
 • Swarcewicz A., Kurtz-Orecka K.: Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji budynków zabytkowych – studium przypadku, Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. Bać A., Kasperski J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 175-184, j. polski
 • Najder M., Kurtz-Orecka K.: Wpływ orientacji i lokalizacji budynku niskoenergetycznego na zmianę zapotrzebowania energii, rozdział w książce: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. Bać A., Kasperski J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 91-100, j. polski


2012
 • Kurtz K.: Projektowanie budynków niskoenergetycznych, Izolacje, Nr 11-12/2012, s. 16 – 21;
 • Kurtz K., Najder M.: Materiały zmiennofazowe w budownictwie niskoenergetycznym, Materiał budowlane,  Nr 2/2012, s. 40 – 42;
 • Kurtz K., Garbalińska H.: Zapewnienie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w adoptowanych budynkach poprodukcyjnych, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 10-11 stycznia 2012, s. 229 – 234;


2010
 • Kurtz K.: Mostki termiczne – newralgiczne miejsca budynku, Cz.1. Doradca Energetyczny  Nr 2, 2010, s. 24-28;
 • Kurtz K.:  Mostki termiczne – newralgiczne miejsca budynku, Cz.2. Doradca Energetyczny Nr 3, 2010, s. 28-31;


2009
 • Kurtz K.: Rola świadomości w świecie ponowoczesnym, pod red. Kulesza W., Mamzer H., Rozdział w książce: „(Nie) świadomość proekologiczna a kierunki rozwoju budownictwa XXI wieku”, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Wydanie I, str. 219, s. 101-116;
 • Kurtz K., Gawin D.: Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami. Wydanie I, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2009, s. 231;
 • Kurtz K.: Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik, pod redakcją: Gawin D. Sabiniak H., ArCADiasoft Chudzik sp. J., Łódź 2009, s. 436;
 • Kurtz K., Paszkowski Z.: Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie, Wiadomości Konserwatorskie”, Nr 26/2009, s. 518-528;
 • Kurtz K.: Charakterystyka energetyczna przebudowywanych obiektów zabytkowych, Doradca Energetyczny,    Nr 11-12/2009, s. 30-34;


2007
 • Kurtz K., Gawin D.: Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych. Skrypt dla audytorów energetycznych. PWSBAiTK, Warszawa 2007;


2006
 • Kurtz K.: Biblioteka Muzyczna Opery na Zamku. Założenia. Wstępne koncepcje projektowe. W: "Przestrzeń i forma" Kwartalnik, Szczecin, Nr 4/2006
 • Kurtz K.: Fachwerkkonstruktionen als Gestaltungsdetails von Mauerwerkfassaden (Drewniane konstrukcje szkieletowe jako detal kształtujący elewacje obiektów murowanych). W: Materiały konferencyjne VII Polsko-Niemieckiej Konferencji "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo Antikon 2006", wrzesień 2006
 • Kurtz K.: Badania wybranych właściwości płyt wiórowych płaskoprasowanych i płyt OSB. W: VII Konferencja naukowa: Drewno w konstrukcjach budowlanych. Referaty. Szczecin-Międzyzdroje, 12-13 maja 2006


2005
 • Kurtz K.: Okiennice drewniane. Materiały konferencyjne VI Polsko-Niemieckiej Konferencji "Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo" Wismar, Niemcy 2005: s. 243-253