Wykaz ważniejszych publikacji


2023
 1. Rucińska T., Kozanecki J., Kokolus M. Technologia mrożenia gruntu podczas budowy tunelu pod Świną. Przegląd Budowlany Nr 9-10/2023. Warszawa, s. 6-10 DOI: 10.5604/01.3001.0053.9353
 2. Plugin, A.; Rucińska, T.; Borziak, O.; Pluhin, O.; Zhuravel, V. Electrically Conductive Silicate Composite for Protection against Electrocorrosion. Minerals 2023, 13, 610. https://doi.org/10.3390/min13050610
 3. Zhuravel V., Rucińska T., Borziak O. Electrically Conductive Silicate Composite for Protection against Electrocorrosion. Zbiór abstraktów raportów z międzynarodowej konferencji "Strukturyzacja, wytrzymałość i niszczenie kompozytowych materiałów budowlanych i konstrukcji" 27-28 kwietnia 2023 r., Odessa.
 4. Zhuravel V., Rucińska T., Borziak O. Investigation of the diffusion of chloride ions in blended cement pastes. 21st International Building Materials Conference ibausil in Weimar, Germany from September 13-15, 2023.

2022
 1. Rucińska, T.; Kozanecki, J.; Januchowski, G. Budowa podwodnego tunelu pod Świną łączącego wyspy Uznam i Wolin, Przegląd Budowlany Nr 9-10/2022, Warszawa, s. 59-63
 2. Rucińska, T. Przykłady zastosowania proszków i kruszyw odpadowych w składzie kompozytów cementowych. Magazyn Kruszywa 3/2022, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2022

2021
 1. Stolarska, A.; Rucińska, T. Evaluation of Physical Characteristics and Sorption of Cement Mortars with Recycled Ceramic Aggregate. Materials 2021, 14, 7852. https://doi.org/10.3390/ma14247852
 2. Rucińska, T.; Głowacka, A.; Sidełko, R. The Influence of Incinerated Sewage Sludge as an Aggregate on the Selected Properties of Cement Mortars. Materials 2021, 14, 5846, DOI:10.3390/ma14195846
 3. Mehdi Chougan, Seyed Hamidreza Ghaffar, Pawel Sikora, Sang-Yeop Chung, Teresa Rucinska, Dietmar Stephan, Abdulrahman Albar, Mohammad Rafiq Swash, Investigation of additive incorporation on rheological, microstructural and mechanical properties of 3D printable alkali-activated materials,  Materials & Design,  Available online 10 February 2021, 109574, DOI: 10.1016/j.matdes.2021.109574
 4. Rucińska T., Mamzer K., Wpływ perlitu ekspandowanego na zmianę wytrzymałości i parametrów cieplnych zaprawy z matrycą cementową, Magazyn Kruszywa 1/2021, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2021, s. 30-34

2020
 1. Mohamed Abd Elrahman, Pawel Sikora, Teresa Rucinska, The mechanical and transport properties of lightweight concretes containing silica fume slurry, Proceedings of the fib Symposium 2020, Concrete Structures for Resilient Society 22nd to 24th November, Online, Shanghai, China
 2. Rucińska T., Adamczuk M., Ciesiński B., Wpływ materiału zmiennego fazowo na właściwości wytrzymałościowe i cieplne zapraw budowlanych, Przegląd Budowlany Nr 9/2020, Warszawa, s. 44-53
 3. Pawel Sikora, Teresa Rucinska, Dietmar Stephan, Sang-Yeop Chung, Mohamed Abd Elrahman, Evaluating the effects of nanosilica on the material properties of lightweight and ultra-lightweight concrete using image-based approaches, Construction and Building Materials, Volume 264, 20 December 2020, 120241, doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120241
 4. Teresa Rucińska and Katarzyna Skoczylas, Sustainable development in construction, Proceedings of the International Seminar on Circular Economy and Sustainability in Civil Engineering (2020)  ISCESCE 2020, 24 February – 25 February 2020, Lviv, Ukraine
 5. Teresa Rcińska and Beata Bielecka, The effects of sulfate corrosion on the durability of concrete structures, Proceedings of the International Seminar on Circular Economy and Sustainability in Civil Engineering (2020)  ISCESCE 2020, 24 February – 25 February 2020, Lviv, Ukraine
 6. Smirnova L.N., Rucińska T., Zvezdov A.I. (2020) Achievements of nanoindustry: projects, applications, economic effect and social significance. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, 2020; 12 (6), 828-832. DOI: 10.15828/2075-8545-2020-12-1-828-832
 7. Chung S.-Y., Sikora P., Rucińska T., Dietmar St. , Abd Elrahman M. (2020) Comparison of the pore size distributions of concretes with different air-entraining admixture dosages using 2D and 3D imaging approaches. Materials Characterizacion. 2020, Volume 162, 110182. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110182
 8. Skoczylas, K., Rucińska, T. (2020). Influence of Grain Shape of Waste Glass Aggregate on the Properties of Cement Mortar. Journal of Ecological Engineering, 21(1), 148-159. https://doi.org/10.12911/22998993/112975
 9. Bogusławski, B., Bering, S., Mazur, J., Tarnowski, K., Rucińska, T., Głowacka, A. (2020). Microscopic Evaluation of Concrete Samples from Manholes Exposed on Hydrogen Sulphide. Journal of Ecological Engineering, 21(1), 188-194. https://doi.org/10.12911/22998993/112762
 10. Kropyvnytska T., Rucinska T., Ivashchyshyn H., Kotiv R. (2020). Development of Eco-Efficient Composite Cements with High Early Strength. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. Springer, Cham, doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_27

2019

 1. Skoczylas, K., Rucińska, T. (2019) The effects of low curing temperature on the properties of cement mortars containing nanosilica. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, 2019; 11 (5), 536-544. doi: 10.15828/2075-8545-2019-11-5-536-544
 2. Kropyvnytska T., Sanytsky M., Rucinska T., Rykhlitska, O. (2019) Development of nanomodified rapid hardening clinker-efficient concretes based on composite portland cements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie, 2019; 6 (6-102), 38-48. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.185111
 3. Rucińska, T. (2019). Use of Sustainable Fine-Grain Aggregates in Cement Composites. Journal of Ecological Engineering, 20(10), 102-109. https://doi.org/10.12911/22998993/112974
 4. Abd Elrahman M., Chung S.-Y., Sikora P., Rucińska T., Dietmar St. (2019) Influence of Nanosilica on Mechanical Properties, Sorptivity, and Microstructure of Lightweight Concrete, Materials 2019, Volume 12 (Issue 19), 3078; doi:10.3390/ma12193078
 5. Rucińska T., Use of sustainable fine-grain aggregates in cement composites, Poster, The International Scientific Conference „10th Forum of Ecological Engineering”, 9 – 11 września 2019, Kazimierz Dolny, https://doi.org/10.12911/22998993/112974 obrazek
 6. Bogusławki B., Głowacka A., Rucińska T., Microscopic evaluation of the manholes in selected sewerage pressure system, Civil and Environmental Engineering Reports, 2019; 2(29): 31-40, doi: 10.2478/ceer-2019-0014
 7. Kiper J., Głowacka A., Rucińska T., Analysis of the Variability of the Composition of Sewage Sludge Before and After Drying Treatment – SEM Studies, Journal of Ecological Engineering, 2019; 20(7):45–52, doi: 10.12911/22998993/109864
 8. Zając K., Rucińska T., Morawski A.W., Janus M. (2019) Photocatalytic gypsum plasters-studies of air cleaning properties and selected technical parameters. Cement-Wapno-Beton Nr 1/2019, s. 10-20, doi://10.32047/CWB.2019.24.1.2

2018
 1. Rucińska T., Zrównoważone kruszywa drobnoziarniste, Magazyn Kruszywa 4/2018, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2018, s. 36-40
 2. Bielecka B., Rucińska T., Wpływ porowatości wybranych wyrobów budowlanych oraz zjawiska subflorescencji na przyśpieszenie korozji chlorkowej, Przegląd Budowlany nr 10/2018, Warszawa (2018), s. 41-46
 3. Rucińska T., Zrównoważone zaprawy cementowe, Poster, VII Konferencja SOLINA 2018 Rozwój zrównoważony, Innowacyjne technologie energoefektywne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 19-23 czerwca 2018, Polańczyk
 4. Skoczylas K., Rucińska T., Wpływ mielonej stłuczki szklanej i nanokrzemionki na długotrwałe właściwości zapraw cementowych, Poster, VII Konferencja SOLINA 2018 Rozwój zrównoważony, Innowacyjne technologie energoefektywne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 19-23 czerwca 2018, Polańczyk
 5. Skoczylas K., Rucińska T., The impact of nanosilica and waste glass cullet on selected physico-mechanical parametrs in cement mortars, International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials, ICSEFCM 2018, 24-25 May 2018, Szczecin
 6. Skoczylas K., Rucińska T., Strength and durability of cement mortars containing nanosilica and waste glass fine aggregate, Cement-Wapno-Beton Nr 3/2018, s. 206-215, IF=0.468
 7. Rucińska T., Wykorzystanie kruszyw odpadowych i z recyklingu w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa 3/2018, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2018, s. 32-34
 8. Rucińska T., Sustainable cement mortars, E3S Web of Conferences 49, 00090 (2018), doi.org/10.1051/e3sconf/20184900090
 9. Skoczylas K., Rucińska T., The effects of waste glass cullets and nanosilica on the long-term properties of cement mortars, E3S Web of Conferences 49, 00102 (2018), doi.org/10.1051/e3sconf/20184900102

2017
 1. S-Y Chung, M. A. Elrahman, P. Sikora, T. Rucinska, E. Horszczaruk,Dr. Stephan, An evaluation the effects of crushed and expanded waste glass aggregates on the material properties of lightweight concrete using image-based approaches, Materials 2017, Volume 10 (Issue 12), 1354; doi:10.3390/ma10121354, IF=2,654
 2. Głowacka A., Rucińska T., Kiper J., The slag original from the process of sewage sludge incineration selected properties characteristic, E3S Web Conf, Volume 22, 00054 (2017), doi.org/10.1051/e3sconf/20172200054
 3. Rucińska T.,Wykorzystanie recyklingowych kruszyw drobnoziarnistych w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa 4/2017, Wydawca Elamed Media Group, Katowice, s. 39-43
 4. Sikora P., Horszczaruk E., Skoczylas K., Rucinska T., Thermal properties of cement mortars containing waste glass aggregate and nanosilica, Procedia Engineering 196 ( 2017 ), s.159 – 166, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.07.186
 5. Rucińska T., Gul M., Ocena wpływu domieszek i dodatków na właściwości matrycy cementowej, Przegląd Budowlany Nr 7/2017, Warszawa, s. 50-56
 6. Głowacka A., Rucińska T., Kiper J., The slag original from the process of sewage sludge incineration selected properties characteristic, International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17), Poster, Wrocław 2-5.07.2017
 7. Sikora P., Horszczaruk E., Skoczylas K., Rucinska T., Thermal properties of cement mortars containing waste glass aggregate and nanosilica, Creative Construction Conference 2017, CCC 2017, 19-22 June 2017, Poster, Primosten, Croatia

2016
 1. Rucińska T., Łącka K., Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej,  Materiały Budowlane Nr 10/2016, Warszawa, s. 22-24, DOI:10.15199/33.2016.10.07
 2. Sikora P., Augustyniak A., Cendrowski K., Horszczaruk E., Rucińska T., Nawrotek P.,Mijowska E., Characterization of Mechanical and Bactericidal Properties of Cement Mortars Containing Waste Glass Aggregate and Nanomaterials, Materials 2016, Volume 9 (Issue 8), n°701/1-16; doi.org/10.3390/ma9080701, IF=2,728
 3. Rucińska T., Adamczuk M., Wpływ materiału zmiennego fazowo na właściwości wytrzymałościowe i cieplne gipsowej gładzi polimerowej; Izolacje nr 2/2016, s. 50-52
 4. Rucińska T., Łącka K., Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, s. 119-124

2015
 1. Rucińska T., Chańko A., Nowicka A., Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw/The influence of cement and fine aggregate type on the properties of mortars, Materiały Budowlane Nr 12/2015, Warszawa, s. 80-82, DOI: 10.15199/33.2015.12.25
 2. Rucińska T., Wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej, Magazyn Kruszywa 4/2015, Wydawca Elamed Media Group, Katowice, s. 38-40
 3. Sikora P., Horszczaruk E., Rucińska T., The effect of nanosilica and titanium dioxide on the mechanical and self-cleaning properties of waste-glass cement mortar, 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2015), Procedia Engineering 108 ( 2015 ), s. 146 – 153, DOI 10.1016/j.proeng.2015.06.130
 4. Sikora, P.  Horszczaruk, E.  Rucińska, T.  Straszyńska, A., Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną/The influence of elevated temperature on the mechanical properties of cement mortars with waste glass, Materiały Budowlane Nr 5/2015, Warszawa, s. 116-118, DOI 10.15199/33.2015.05.47

2014
 1. Rucińska T., Właściwości kompozytu cementowo-styropianowego, Materiały Kompozytowe – Innowacje-Technologie-Maszyny, kwartalnik techniczno-informacyjny nr 2/2014 (kwiecień-maj-czerwiec), Racibórz 2014, s. 14-19
 2. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A., Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu styropianowo-cementowego, Materiały Budowlane Nr 1/2014, s. 60-61
 3. Kurtz-Orecka K., Rucińska T., Redukcja zużycia energii przy zastosowaniu izolacji transparentnych w lokalnych warunkach klimatycznych, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 16-17 stycznia 2014, str. 51-57
 4. Rucińska T., Kiernożycki W., Odkształcalność ściskanego osiowo betonu z kruszywem styropianowym/Strain of axially compressed concrete with styrofoam aggregate, Cement-Wapno-Beton Nr 1/2014, s. 33-39

2013
 1. Horszczaruk E., Brzozowski P., Rucińska T., Odporność na korozję chlorkową podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego/Chloride corrosion resistance of underwater repair concrete in terms of the cutting effects of hydrostatic pressure, Budownictwo i Architektura, Vol. 12 (3) 2013. Politechnika Lubelska, Lublin, 2013
 2. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego. Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 15-16 stycznia 2013

2012
 1. Rucińska T., Wygocka A., Domieszki do betonów, Izolacje nr 11/12/2012
 2. Rucińska T., Kwiecień T., Radek A., Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych, Materiały Budowlane nr 11/2012

2011
 1. Kiernożycki W., Rucińska T., Wytrzymałość styrobetonu na przecinanie, Inżynieria i Budownictwo 12/2011, S. 677-678

2010
 1. Rucińska T.: Wybrane rozwiązania materiałowe elewacji budynków. Wykład zamówiony i wygłoszony na szkoleniu zorganizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, w ramach projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczecin, 23 kwiecień 2010
 2. Rucińska T., Kiernożycki W.: Właściwości mechaniczne betonu z kruszywem styropianowym i ich wzajemne zależności/Mechanical properties of concrete with foamed styrene aggregate, CWB-5/2010, wrzesień – październik 2010, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” Kraków, s. 289-295

2009
 1. Rucińska T.: Ekologia w budownictwie – Syndrom Chorego Budynku. Konferencja: EDUKACJA EKOLOGICZNA – zmień swoje Miasto! Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szczecin 20.11.2009 – 21.11.2009 – Referat zamówiony, wygłoszony
 2. Rucińska T., Majer S.: Nawierzchnie przepuszczalne dróg dojazdowych. Atlas budowlany nr 100. Gdańsk, marzec 2009, s. 12-14

2008
 1. Rucińska T., Majer S.: Izolacyjność akustyczna wyrobów posadzkowych. Atlas budowlany nr 98. Gdańsk, grudzień 2008, s. 14-16
 2. Kaszyńska M., Rucińska T.: Wpływ kompozycji kruszywa na właściwości lekkich betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu 2008. Trwałość i Nowoczesność. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wisła, 13-15 października 2008, s. 131-141
 3. Rucińska T.: Styrobeton - beton lekki o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych. Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Karpacz, 17-19 września 2008

2007
 1. Rucińska T.: Materiały i wyroby budowlane w aspekcie ekologicznym. Ekorozwój i Agenda 21 – Interdyscyplinarny model kształcenia. Praca zborowa pod redakcją Piotra Pieczyńskiego. Wydawnictwo SSW Collegium Balticum, Szczecin 2007, s. 442-45

2006
 1. Rucińska T.: Wyroby termoizolacyjne w proekologicznych rozwiązaniach. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006

2005
 1. Rucińska T.: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków wg PN-EN 13501-1”. II Sympozjum Techniczno-Budowlane „WYBRANE ZAGADNIENIA W PROCESIE BUDOWLANYM”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Koszalinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Koszalin-Mielno 15-16 grudnia 2005
 2. Mieczkowski P., Rucińska T.: Betony lekkie. Rozdział 8. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom 1, ARKADY, Warszawa 2005, s. 482-548
 3. Rucińska T.: Własności akustyczne wyrobów budowlanych. WARSTWY - kwartalnik nr 2(39) – kwiecień-czerwiec 2005
 4. Rucińska T.: Kształtowanie współczynnika przenikania ciepła w szybach zespolonych. Świat Szkła – miesięcznik nr 2(83) – luty 2005, s. 28, 30-33

2004
 1. Rucińska T.: Uwarunkowania materiałowe i konstrukcyjne w kształtowaniu współczynnika przenikania ciepła ”U” dla okien wielowarstwowych. OKNO- kwartalnik nr 1(36) styczeń – marzec 2004, s. 34-42
 2. Rucińska T.: Wymagania normowe w stosunku do budowlanego szkła bezpiecznego. OKNO- kwartalnik nr 2(37) kwiecień – czerwiec 2004, s. 72-75

2001
 1. Rucińska T., Majer St.: Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg w strefie zamieszkania, Transport Miejski, 2001 nr 10, s. 20-23
 2. Rucińska T.: „Materiały budowlane w aspekcie ekologicznym”. Referat na Konferencji realizowanej w ramach programu Unii Europejskiej SEED o tematyce „Materiały i urządzenia ekologiczne w budownictwie”. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – 11 październik 2001, s. 7

1999
 1. Rucińska T., Kiernożycki W.: Styrobeton – materiał izolacyjno-konstrukcyjny, Przegląd Budowlany Nr 2/99, s. 4-6
 2. Rucińska T., Kiernożycki W.: Keramzytobeton – materiał izolacyjno-konstrukcyjny, Przegląd Budowlany Nr 1/99, s. 11-14

1998
 1. Mickiewicz D., Lipczyńska I., Rucińska T.: Materiały i Wyroby Budowlane. Część II. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 1998

1997
 1. Rucińska T.: Hydroizolacje na bazie asfaltów. Tygodnik Budowlany 37(372)' 97
 2. Lipczyńska I., Rucińska T.: Izolacyjne materiały ekologiczne. Tygodnik Budowlany 31(366)' 97

1996
 1. Lipczyńska I., Rucińska T., Dachy zielone alternatywą dla szarych miast, Tygodnik Budowlany 44(327)' 96, s. 8-9
 2. Lipczyńska I., Rucińska T.: Ekologia a ścieżki rowerowe. Transport Miejski 5-6/'96

1995
 1. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Materiały budowlane przyjazne dla środowiska. Ekologiczne aspekty renowacji. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej, Szczecin, 1995r.; Broszura Informacyjna nr 2; Zespół Koordynacyjny d/s Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta, s. 10 - 11
 2. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Materiały budowlane przyjazne dla środowiska. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej. Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii, Szczecin, 1995 r., część I – raport, s. 18 - 66, część II - załącznik nr 7, s. 1 116.
 3. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Environment - Friendly Bulding Materials (Materiały budowlane przyjazne środowisku). Ecological Renovation Demonstration Projekt. Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii, Szczecin, maj 1995

1994
 1. Mickiewicz D., Lipczyńska I., Rucińska T.: Ekologiczna ocena Materiałów budowlanych stosowanych w systemach dociepleń budynków. Mat. Konf. II Konferencja Naukowo-Techniczna " Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię ". Kraków-Mogilany 19-22 październik 1994
 2. Mickiewicz D., Rodzoch M., Rucińska T., Stefańczyk B.: Materiały i Wyroby Budowlane. Przewodnik do zajęć dydaktycznych, część I; Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994
 3. Rucińska T.: Badania niemieckiej emulsji anionowej bitumiczno-kauczukowej. Materiały Budowlane 9' 94 - XX nr 265
 4. Mickiewicz D, Rodzoch M., Rucińska T.: Piaskobeton z kruszywem drobnym z miejscowości Nawodna. Materiały budowlane 7'93 - XX nr 251

1992
 1. Ruciński A., Rucińska T.: Ogólne zasady optymalizacji projektowania mieszanek mineralnych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 477, Materiały Sesji Naukowej z okazji 45-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury, 1992