Zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych


Badania materiałów budowlanych
Badania spoiw, zaczynów, zapraw i betonów
Ocena cieplno-wilgotnościowa właściwości materiałów budowlanych
Diagnostyka budowlana
Ocena parametrów mikroklimatu wnętrz