INFORMACJE NT. EGZAMINU Z FIZYKI BUDOWLI W SESJI ZIMOWEJ 2023/2024 


Termin podstawowy egzaminu z Fizyki Budowli ustalony został na dzień: 
29 stycznia 2024 (poniedziałek) godz. 10:15-11:45, sala 302.  
 
Dla osób, które nie zdadzą egzaminu 29.01.2024 przewidziany jest termin poprawkowy: 
5 lutego 2024 (poniedziałek) godz. 10:15-11:45, sala 302. Do tego terminu przystępują także osoby, które nie pisały egzaminu w terminie podstawowym oraz osoby z innych roczników, które mają zaległy egzamin z Fizyki Budowli (ze studiów S1 oraz N1). 


Na każdy z terminów dla każdego z Państwa przygotowany będzie indywidualny zestaw 8 pytań. Aby uzyskać ocenę 3,0 – należy podać w pełni prawidłowe odpowiedzi na 4 pytania (w tym zrobić bezbłędnie 2 zadania obliczeniowe). Jeśli ktoś poda więcej poprawnych odpowiedzi ponad to minimum to otrzymuje: 3,5 (za 5 poprawnych odpowiedzi), 4,0 (za 6 poprawnych odpowiedzi), 4,5 (za 7 poprawnych odpowiedzi),  5,0 (za 8 poprawnych odpowiedzi). 

Na egzamin proszę wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub in.) oraz kalkulator.  


prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 


Eksperci z naszej uczelni w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk


Gratulujemy naszej koleżance dr inż. arch. Karolinie Kurtz-Oreckiej, która jako jedna z pięciu osób z ZUT została powołana do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
30.06.2023


Dnia 7 czerwca 2022 roku w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Rozwoju i Technologii za rok 2021. Nagrodę za pracę doktorską odebrał nasz kolega dr inż. Jarosław Strzałkowski. GRATULUJEMY !!!!
obrazek

Jury 49 edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii wybrało 32 najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.  
W kategorii rozprawa doktorska laureatem został dr inż. Jarosław Strzałkowski za pracę „Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska.obrazek

Regionalne nagrody „Zielony Feniks” przyznane. Wśród docenionych nasza koleżanka dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka


Nasza koleżanka Karolina Kurtz-Orecka  znalazła się wśród laureatów III edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym. To nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Nagroda ta została przyznana także Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie jako lidera Konsorcjum naukowo – przemysłowego H2eBuffer.
 obrazek