Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Al. Piastów 17,

70-310 Szczecin

tel 449-40-26 (od godz. 8 do 15)

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Department of Building Physics and Building Materials
Al. Piastów 17,

70-310 Szczecin, Poland


obrazek