Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2015
 1. Bochenek M., Garbalińska H.: Ocena porównawcza techniki DVS i  tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji – na przykładzie betonu komórkowego klasy 400, Fizyka   Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, t. VII, Nr 1, s.15-20
 2. Bochenek M., Garbalińska H., Stasiak M., Musielak G.: Determining the relationship of  effective moisture diffusivity of autoclaved aerated concrete on moisture concentration, Proceeding of the 5th European Drying Conference, Budapest 2015, s. 69-74
 3. Bochenek M., Garbalińska H.: Ocena porównawcza techniki DVS i tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji – na przykładzie betonu komórkowego klasy 400, XV Polska  Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź-Słok 2015, płyta CD
 4.  Cierzniewski P., Kurtz-Orecka K.: Energooszczędne rozwiązania instalacji oświetlenia   wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy, s. 119-130
 5. Garbalińska H.: Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich  charakterystyki cieplne, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy, s. 143-154
 6.  Garbalińska H., Majkowski B.: Pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci różnego rodzaju zapraw, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/2015), kwiecień -  czerwiec 2015, s. 89-98
 7. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badanie zmienności przewodności cieplnej  betonów   lekkich w trakcie ich wysychania, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, t. VII, Nr 2  s.19-25
 8.  Garbalińska H., Strzałkowski J.: Dynamiczne charakterystyki cieplne ścian zewnętrznych przy quasi-stacjonarnym przepływie ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2015, s. 248-250
 9. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania, XV Polska          Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka    Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź-Słok 2015, płyta CD
 10. Gawin D. Grzywacz M. Jerominko T., Kurtz-Orecka K. Pabjańczyk W. Sabiniak H.: Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, ArCADiasoft Chudzik sp. j. Łódź, s. 468
 11. Krasowska K., Olczyk N., Strzałkowski J.: Termomodernizacja obiektów wielkopłytowych, Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa pod redakcją  naukową Romana Nagórskiego. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015. s. 303-312
 12. Kurtz-Orecka K.: Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków  użyteczności publicznej w cyklu całorocznym, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy, s. 303-312       
 13. Kurtz-Orecka K., Cierzniewski P.: Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering and Architecture), t. XXXII, z. 62 (2/2015), s. 249-258
 14. Kurtz-Orecka K.: Termomodernizacja budynków historycznych, Izolacje, Nr 6/2015,  s. 37-45
 15. Kurtz-Orecka K., Taudul A.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 2. Obliczenia słonecznych zysków ciepła, Rynek Instalacyjny, Nr 1-2/2014, s. 42-47
 16. Kurtz-Orecka K.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik Cz. 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków – analiza przypadku, Rynek  Instalacyjny, Nr 5/2015, s. 22-25
 17. Sikora P., Horszczaruk E., Rucińska T., Straszyńska A.: Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną, Materiały Budowlane, Nr 5/2015, s. 116-118
 18. Sikora P., Horszczaruk E., Rucińska T.: The effect of nanosilica and titanium dioxide on the mechanical and self-cleaning properties of waste-glass cement mortar, Procedia Engineering 108 ( 2015 ),  7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2015), s. 146-153
 19. Siwińska A., Rogala K.: Wpływ kształtu bryły budynku na straty ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2015, s. 251-253
 20. Siwińska A., Strzałkowski J.: Mathematical description of sorption isotherms of  autoclaved aerated concrete, 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015,  Energy Procedia 78 (2015) s.1437-1442
 21. Rucińska T., Chańko A., Nowicka A.: Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw, Materiały Budowlane, Nr 12/2015, s. 80-82
 22. Rucińska T.: Wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej, Kruszywa, Produkcja – Transport – Zastosowanie,  Nr 4/2015, s. 38-40
 23. Stasiak M. Musielak G., Bochenek M., Garbalińska H.: Method of determining the relationship of effective moisture diffusivity on moisture concentration using finite element  method and Monte Carlo optimization, Proceeding of the 5th European Drying Conference,   Budapest 2015, s. 377-384
 24. Strzałkowski J.: Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 1/2015, s. 22-24
 25. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym, Czasopismo Inżynierii Lądowej,  Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/2015), kwiecień-czerwiec 2015, s. 441-448
 26. Strzałkowski J.: Diagnostyka połączeń izolacji termicznej elementów obudowy budynku i możliwe sposoby naprawy błędów wykonawczych, Izolacje, Nr 10/2015, s. 64-66
 27. Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Influence of microstructure modification on  the capillarity of cement mortars reinforced with 6 mm polypropylene fibres, 8th International Conference Fibre Concrete 2015 – Technology, Design, Application; September 10-11, 2015,  Prague, Czech Republic, pdf, s. 8