Ocena cieplno-wilgotnościowa właściwości materiałów budowlanych


  • wilgotność, nasiąkliwość,wilgotność sorpcyjna PN-EN 12571:2002
  • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004
  • charakterystyki związane z transportem pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004
  • współczynnik przewodzenia ciepła metodą stacjonarną i niestacjonarną jednorodnych materiałów budowlanych(izolacyjnych i konstrukcyjnych),pomiar w laboratorium i w terenie PN-EN 12667:2002, 12664:2002, PN-ISO 8302:1999, PN-EN ISO 10456:2009
  • pojemność cieplna
  • współczynnik wyrównania temperatury