Badania spoiw, zaczynów, zapraw i betonów


  • oznaczenie cech podstawowych spoiw mineralnych w zakresie: wodożądności i czasu wiązania aparatem Vicata, powierzchni właściwej metodą Blaine'a, klasy wytrzymałości na ściskanie cementu
  • oznaczenie cech świeżej mieszanki - konsystencja, temperatura, gęstość objętościowa
  • oznaczenie cech postaci stwardniałej - gęstość objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupaniu (beton), wodoszczelność, korozja chlorkowa, skurcz od wysychania metodą Graf-Kaufmana
  • charakterystyka porów powietrznych betonów napowietrzanych na aparacie RapidAir 457 ( objętość porów, powierzchnia właściwa, współczynnik rozmieszczenia, częstość występowania porów

obrazek    obrazek    obrazek    obrazekobrazek   obrazek


obrazek   obrazek   obrazek   obrazek   obrazek  obrazek  obrazekobrazek  obrazekobrazek  obrazek


obrazek    obrazek    obrazek