Koło Naukowe Studentów Budownictwa „KOMPOZYT” www.kompozyt.zut.edu.pl
Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB  www.kmpzitb.zut.edu.pl
Studia podyplomowe Ocena i certyfikacja energetyczna budynków
Wydział Budownictwa i Architektury www.wbia.zut.edu.pl
Biblioteka Główna ZUT www.bg.zut.edu.pl
Polski Komitet Normalizacyjny  www.pkn.pl
Portal Studentów Budownictwa www.StudentBuduje.pl
PZITB - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Szczecin www.pzitb-szczecin.pl