Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2001
  1. Garbalińska H.: Study on coefficients of capillary flow by means of Wet-Cup Method and Inverse-Wet-Cup Method, Archives of Civil Engineering 2001 Vol. 47 No. 4 pp. 539 - 558
  2. Garbalińska H.: Zastosowanie metody nasadkowej do pomiarów współczynników podciągania kapilarnego. Fizyka budowli w teorii i praktyce, VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź - Słok, 12 - 16 czerwca 2001. Vol. 1. Łódź 2001 str. 106 - 115
  3. Garbalińska H.: Zastosowanie reguły typu Öt do wyznaczania współczynnika dyfuzji z procesu desorpcji wilgoci, XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB. Opole - Krynica, 16 - 21 września 2001. T. 2. Wrocław, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne 2001 str. 325 - 332
  4. Garbalińska H., Kasprzak A., Zińczuk I.: Badania procesów podciągania kapilarnego w materiale o matrycy cementowej, Przegląd Budowlany 2001 nr 9 s. 22 - 24
  5. Rucińska T.: "Materiały budowlane w aspekcie ekologicznym". Referat na Konferencji realizowanej w ramach programu Unii Europejskiej SEED o tematyce "Materiały i urządzenia ekologiczne w budownictwie". Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości - 11 październik 2001, str. 7
  6. Rucińska T,. Majer St.: Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg w strefie zamieszkania, Transport Miejski, 2001 nr 10, str. 20-23