Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2002
  1. Garbalińska H.: Kapillarer Wassertransport in Zementmörtel. Experimentelle Bestimmung der Koeffizienten des kapillaren Saugens. Bauphysik 2002 Jg. 24 H. 2 pp. 87-92
  2. Garbalińska H.: Measurement of the mass diffusivity in cement mortar: use of initial rates of water absorption, International Journal of Heat and Mass Transfer 2002 Vol. 45 No. 6 pp. 1353 - 1357
  3. Garbalińska H., Paczkowski W. M.: Uwarunkowania wilgotnościowe i energetyczne procesu wysychania gładzi cementowych, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Warszawa, WNT 2002
  4. Garbalińska H.: The Current Problems of Building Physics in Rural Building. II International Scientific Conference, Cracow 2001. Bauphysik 2002 Jg. 24 H. 1 pp. 45-46
  5. Garbalińska H: Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 571, Szczecin 2002