Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2003
  1. Garbalińska H.: Metoda czasu połówkowego w desorpcyjnych pomiarach współczynnika dyfuzji. IX Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2003, str. 157-163
  2. Garbalińska H., Freidenberg P., Podniesińska E., Ziółkowski P.: Wpływ wilgotności na wytrzymałość wybranych materiałów budowlanych. IX Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2003, str. 164-171
  3. Garbalińska H.: Ocena skali oddziaływania temperatury na współczynniki kapilarnego wchłaniania wody czterech wybranych materiałów. XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 2003, str. 59-66