Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2004
  1. Garbalińska H., Siwińska A.: Changes of Heat Conductivity of Building Materials Under the Influence of Moisture. 4th Symposium Environmental Effects on Buildings and People - Actions, influences, iteractions, discomfort. Susiec czerwiec 2004
  2. Garbalińska H.: "Energy efficient office of the future" - prototypowy projekt oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię: VII Ogólno polska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom'2004. Kraków - Zakopane, październik 2004. Kraków, Politechnika Krakowska 2004, Tom I, str. 201-208
  3. Garbalińska H.: Fasada"sol-skin" jako główny element koncepcyjny niskoenergetycznego inteligentnego budynku biurowego. Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom'2004 . Kraków - Zakopane, październik 2004. Kraków, Politechnika Krakowska 2004, Tom I, str. 275-282
  4. Garbalińska H., Pieczarka M., Siwińska A.: Temperatura i warunki brzegowe jako czynniki stymulujące przebieg procesu wysychania. Materiały Konferencyjne "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" wydane pod redakcją Tadeusza Bobko, Politechnika Częstochowska, grudzień 2004
  5. Garbalińska H .: Application of the logarithmic procedure to absorption measurements of mass diffusivity for cement mortars, Research Journal Heat and Mass Transfer 40, Springer-Verlag 2004, pp. 963 - 972.
  6. Rucińska T.: Uwarunkowania materiałowe i konstrukcyjne w kształtowaniu współczynnika przenikania ciepła "U" dla okien wielowarstwowych. OKNO nr 1(36)/2004 str. 34-42
  7. Rucińska T.: Wymagania normowe w stosunku do budowlanego szkła bezpiecznego. OKNO nr 2(37)/2004 str. 72-75