Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych


Rok 2006
 1. Garbalińska H.: Application of vt-type, logarithmic and half-time methods in desorptive measurements of diffusivity in narrow humidity ranges. Cement and Concrete Research 36 (2006), s. 1294-1303, wydawnictwo ELSEVIER
 2. Garbalińska H.: Budynek "SUVA" w Bazylei - jako przykład inteligentnej i proekologicznej modernizacji tradycyjnego biurowca. Czasopismo Techniczne "Budownictwo" z. 5-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 131-138
 3. Garbalińska H.: Comparative analysis of desorptive methods used for mass diffusivity estimation. Acta Scientiarum Polonorum-Architectura 5 (2) 2006, s. 3-15
 4. Garbalińska H.: "Phoenix Central Library" - jako przykład budynku inteligentnego o zadanej aktywności służącej racjonalizacji zużycia energii. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 229, Budownictwo i Inżynieria środowiska z. 40. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego "Energia Odnawialna. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa". Solina 17 - 20 maja 2006, s. 113-118
 5. Kurtz K.: Biblioteka Muzyczna Opery na Zamku. Założenia. Wstępne koncepcje projektowe. W: "Przestrzeń i forma" Kwartalnik, Szczecin, Nr 4/2006
 6. Kurtz K.: Fachwerkkonstruktionen als Gestaltungsdetails von Mauerwerkfassaden (Drewniane konstrukcje szkieletowe jako detal kształtujący elewacje obiektów murowanych). W: Materiały konferencyjne VII Polsko-Niemieckiej Konferencji "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo Antikon 2006", wrzesień 2006
 7. Kurtz K.: Badania wybranych właściwości płyt wiórowych płaskoprasowanych i płyt OSB. W: VII Konferencja naukowa: Drewno w konstrukcjach budowlanych. Referaty. Szczecin-Międzyzdroje, 12-13 maja 2006
 8. Rucińska T.: Wyroby termoizolacyjne w proekologicznych rozwiązaniach. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg. Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin, 2006
 9. Siwińska A.: Kinetyka procesu sorpcji wilgoci w porowatych materiałach budowlanych. VII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice 2006, Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej, Budownictwo z. 109, s. 355-362
 10. Siwińska A., Garbalińska H.: Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku. Międzynarodowe seminarium ENERGODOM 2006, Czasopismo techniczne, Budownictwo z. 5-B/2006, s. 555-562
 11. Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną materiałów budowlanych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 121-129