Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2007
  1. Garbalińska H., Garbasz B.: Wykorzystanie niestacjonarnych pomiarów sorpcji do wyznaczania współczynnika dyfuzji wilgoci wybranych materiałów. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2007, s. 268-269;
  2. Garbalińska H., Garbasz B.: Wykorzystanie opon w nawierzchniach drogowych. Recykling 5(77)/2007, s. 28-29
  3. Garbalińska H., Siwińska A.: Izotermy sorpcji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom II, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2007, s. 41-46
  4. Garbalińska H., Wygocka A.: Prüfkörperabdichtung und der Wasserabsorptionskoeffizient von mit Polypropylenfasern modifizierten Zementmörteln. Bauphysik 2007 Jg. 29 H. 6 s. 436-441;
  5. Garbalińska H., Wygocka A.: Mrozoodporność zapraw cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Materiały Konferencyjne XI Polskiej Konferencji Naukowo_Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2007, s. 63-66;
  6. Kurtz K., Gawin D.: Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych. Skrypt dla audytorów energetycznych. PWSBAiTK, Warszawa 2007;
  7. Siwińska A.: Sorpcja wilgoci w materiałach na spoiwie cementowym. VIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Szczyrk 2007, Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej, Budownictwo z. 112, s. 345-352;