Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2008
  1. Garbalińska H., Siwińska A.: Ocena porównawcza stacjonarnej i niestacjonarnej techniki pomiaru przewodności cieplnej. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.123-130;
  2. Garbalińska H., Siwińska A.: Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła cegły silikatowej. Czasopismo Naukowe tom III, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2008, s. 5-10;
  3. Garbalińska H., Wygocka A.: Evaluation of propylene fibres influence on the properties of cement mortars. VII International Conference INTERPOR "Porous Materials - Theory and Experiment & Workshop Capillary Transport in Unsaturated Porous Materials, s. 1;
  4. Garbalińska H., Wygocka A.,Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych o czystych i modyfikowanych matrycach. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.131-138;
  5. Rucińska T: Styrobeton - beton lekki o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Energia i środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych, Karpacz, 17-19 września 2008, s. 46-59;
  6. Kaszyńska M.(KKŻiTB), Rucińska T.: Wpływ kompozycji kruszywa na właściwości lekkich betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu 2008. Trwałość i Nowoczesność, Wisła, 13-15 października 2008,    s. 131-141;
  7. Rucińska T., Majer St.: Izolacyjność akustyczna wyrobów posadzkowych. Atlas budowlany, s. 14-16;
  8. Siwińska A., Garbalińska H : Równanie Chena a izotermy sorpcji materiału porowatego. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s. 427-434;