Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2012
 1. Garbalińska H., Bochenek M.: Sposoby wbudowywania materiałów zmiennofazowych w elementy ścienne, Materiały Budowlane, Nr 02/2012 (nr 474), s. 36 – 38
 2. Garbalińska H., Siwińska A.: Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych, Materiały Budowlane, Nr 02/2012 (nr 474), s. 43 – 45
 3. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 6/2012 s. 307 – 311
 4. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 203 – 208
 5. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 209 – 218;
 6. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Evaluation of moisture diffusion coefficients in cement plasters based on desorption processes, 18th International Drying Symposium, Departament of Chemical and Biochemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University 422 Siming South Road, XiamenFujian Province, P.R. Ciny, 361005, Xiamen, China, 11-15 November 2012, s. płyta CD
 7. Kurtz K.: Projektowanie budynków niskoenergetycznych, Izolacje, Nr 11-12/2012, s. 16 – 21;
 8. Kurtz K., Najder M.: Materiały zmiennofazowe w budownictwie niskoenergetycznym, Materiał budowlane,  Nr 2/2012, s. 40 – 42;
 9. Kurtz K., Garbalińska H.: Zapewnienie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w adoptowanych budynkach poprodukcyjnych, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 10-11 stycznia 2012, s. 229 – 234;
 10. Rucińska T., Wygocka A.: Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych, Izolacje, Nr 11/12/2012 (171), s. 52 – 55;
 11. Rucińska T., Kwiecień T., Radek A.: Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych, Materiały Budowlane, Nr 11/2012, s. 10 – 13;
 12. Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na cieplne parametry materiałów budowlanych,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 699 – 704;