Plany zajęć w sem. zimowym roku ak. 2019/2020


Studia stacjonarne


prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka
dr hab. inż. Teresa Rucińska
dr inż. Agata Stolarska (pan. Siwińska)
dr inż. Agata Wygocka-Domagałło
dr inż. Jarosław Strzałkowski

Studia niestacjonarne


wg planów zamieszczonych na stronie WBiA