Informacja dotycząca egzaminu z Fizyki Budowli
w sesji zimowej roku akademickiego 2020/21

zgodnie z ustaleniami wspólnie przyjętymi po wykładzie w dniu 12 stycznia 2021 r. – egzamin z Fizyki Budowli w sesji zimowej odbędzie się w następujących terminach:
I termin – podstawowy: 5 lutego 2021 (piątek) godz. 12:15 – 14.
II termin – poprawkowy: 11 lutego 2021 (czwartek) godz. 12:15 – 14.

Do przystąpienia do egzaminu w I terminie zobligowane są wszystkie osoby z bieżącego rocznika. Według list dziekańskich przygotuję dla każdej z tych osób indywidualny zestaw pytań.
Listę osób z aktualnego semestru 3 (budownictwo S1) uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w tej sesji zamieszczę na MS TEAMS.
Gdyby ktoś z zainteresowanych zdawaniem egzaminu nie znalazł się na tej liście – proszę o indywidualnego maila w tej sprawie (przy wykorzystaniu swojego uczelnianego adresu mailowego) na mój adres: Halina.Garbalinska@zut.edu.pl – najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 

Informacja dotycząca zaległych zaliczeń z przedmiotów

Akustyka w Inżynierii Środowiska – wykład (kierunek „Inżynieria Środowiska”) 
Akustyka – wykład (kierunek „Architektura i Urbanistyka”)
oraz przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Garbalińską na kierunku „Budownictwo” (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Osoby zainteresowane uzupełnieniem braków w ramach w/w przedmiotów powinny wysłać (korzystając ze swojego uczelnianego adresu mailowego) zapytanie w sprawie zaliczenia na adres: Halina.Garbalinska@zut.edu.pl 

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU AiU 
DOTYCZĄCA POPRAWKOWEGO ZALICZENIA PRZEDMIOTU „AKUSTYKA” 

W  roku akademickim 2020/2021 (sesja zimowa) przewidziany jest jeden  termin poprawkowy zaliczenia wykładów z przedmiotu „AKUSTYKA”:  
30 STYCZNIA 2021 r. (sobota) godz. 10. W przededniu wyślę szczegółową informację nt. przebiegu zaliczenia. 

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów przystępujących do zaliczenia poprawkowego – każda z tych osób musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do zaliczenia w podanym wyżej terminie.  


Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed podanym terminem (tj. do czwartku 28.01.2021)!

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 
e-mail: halina@zut.edu.pl 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU IŚ 
DOTYCZĄCA POPRAWKOWEGO ZALICZENIA PRZEDMIOTU „AKUSTYKA w Inżynierii Środowiska” 

W  roku akademickim 2020/2021 (sesja zimowa) przewidziany jest jeden  termin poprawkowy zaliczenia wykładów z przedmiotu „AKUSTYKA w Inżynierii Środowiska”:

30 STYCZNIA 2021 r. (sobota) godz. 10. W przededniu wyślę szczegółową informację nt. przebiegu zaliczenia. 

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów przystępujących do zaliczenia poprawkowego – każda z tych osób musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do zaliczenia w podanym wyżej terminie.  


Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed podanym terminem (tj. do czwartku 28.01.2021)!

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 
e-mail: halina@zut.edu.pl