INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU Z „FIZYKI BUDOWLI”
W SESJI JESIENNEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

W SESJI JESIENNEJ w roku ak. 2019/2020 przewidziany jest EGZAMIN POPRAWKOWY z przedmiotu „FIZYKA BUDOWLI” W DNIU  11 WRZEŚNIA 2020 r. (piątek) w godz. 17-18:30.

Egzamin odbędzie się w formie zaliczenia pisemnego, realizowanego drogą mailową. W przededniu wyślę szczegółową informację nt. przebiegu egzaminu.

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów, przystępujących do egzaminu poprawkowego – każda z tych osób musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do egzaminu w podanym wyżej terminie.
Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed podanym terminem!


Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
e-mail: halina@zut.edu.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU AiU
DOTYCZĄCA POPRAWKOWEGO ZALICZENIA PRZEDMIOTU „AKUSTYKA” W SESJI JESIENNEJ

W SESJI JESIENNEJ w roku akademickim 2019/2020 przewidziany jest jeden  termin poprawkowy zaliczenia wykładów z przedmiotu „AKUSTYKA”:
01 września 2020 r. (wtorek). Zaliczenia pisemne materiału z wykładów będą odbywały się drogą mailową, a rozpoczną się o godz. 16. W przededniu wyślę szczegółową informację nt. przebiegu zaliczenia.

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów, przystępujących do zaliczenia poprawkowego – każda z tych osób musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do zaliczenia w podanym wyżej terminie.
Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed podanym terminem!

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
e-mail: halina@zut.edu.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU AiU
DOTYCZĄCA ZALICZENIA PRZEDMIOTU „AKUSTYKA”

W roku akademickim 2019/2020 przewidziane są następujące terminy zaliczenia wykładów z przedmiotu „AKUSTYKA”:
Termin I: 12 czerwca 2020 r. – termin podstawowy,
Termin II: 19 czerwca 2020 r. – termin poprawkowy.

Zaliczenia pisemne materiału z wykładów będą odbywały się w godzinach zajęć.

Każda osoba z bieżącego rocznika zobligowana jest najpierw do przystąpienia do zaliczenia w I terminie.

Termin II zarezerwowany jest:
- dla osób, które nie uzyskają pozytywnej oceny w I terminie,
- dla osób z zaległościami (osoby powtarzające, uzupełniające braki itp.).

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów – każdy z Państwa musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do zaliczenia w danym terminie.
Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed danym terminem!

Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
e-mail: halina@zut.edu.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU Z „FIZYKI BUDOWLI”
W SESJI LETNIEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

W SESJI LETNIEJ roku ak. 2019/2020 przewidziane są następujące terminy EGZAMINÓW z przedmiotu „FIZYKA BUDOWLI”:
Termin I: 4 lipca 2020 r. godz. 10-11:30
Termin II: 18 lipca 2020 r. godz. 10-11:30

Egzamin będzie w formie zaliczenia pisemnego.

Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania indywidualnego zestawu pytań dla poszczególnych studentów – każdy z Państwa musi wysłać na mój adres mailowy osobiste potwierdzenie chęci przystąpienia do EGZAMINU w danym terminie.
Każdy student zgłoszenie powinien przesłać mailem, korzystając ze swojego personalnego adresu uczelnianego – najpóźniej 2 dni przed danym terminem!


Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
e-mail: halina@zut.edu.pl