1. Bielecka B., Rucińska T.: Wpływ porowatości wybranych wyrobów budowlanych oraz zjawiska subflorescencji na przyśpieszenie korozji chlorkowej, Przegląd Budowlany, Nr 10, 2018, s. 41-46
 2. Garbalińska H., Bochenek M.: Sorption measurements of autoclaved aerated concretes diffusion coefficient, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018,  s. 1-9
 3. Garbalińska H., Głowacka A., Strzałkowski J.: Evaluation of dampness-induced strength reduction of calcium silicate blocks, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018, s. 1-7
 4. Garbalińska H., Stasiak M., Bochenek M., Musielak G.: Assessment of a new method for determining the relationship between effective diffusivity and moisture concentration – Exemplified by autoclaved aerated concrete of four density classes, International Journal of Heat and Mass Transfer, 124, pp. 288-297
 5. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Thermal and Strength Properties of Lightweight Concretes with Variable Porosity Structures, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 2018, s. 1-9
 6. Kurtz-Orecka K.: Impact of technical systems efficiency and calculation method on evaluation of building energy performance and carbon emission, Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, Nr 4(67), 2018, s. 176-188
 7. Kurtz-Orecka K., Tuchowski W.: Combined heat pump-district heating network energy source, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018, s. 1-8
 8. Rucińska T., Zrównoważone kruszywa drobnoziarniste, Magazyn Kruszywa 4/2018, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2018, s. 36-40
 9. Rucińska T., Zrównoważone zaprawy cementowe, Poster, VII Konferencja SOLINA 2018 Rozwój zrównoważony, Innowacyjne technologie energoefektywne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 19-23 czerwca 2018, Polańczyk
 10. Skoczylas K., Rucińska T., Wpływ mielonej stłuczki szklanej i nanokrzemionki na długotrwałe właściwości zapraw cementowych, Poster, VII Konferencja SOLINA 2018 Rozwój zrównoważony, Innowacyjne technologie energoefektywne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 19-23 czerwca 2018, Polańczyk
 11. Skoczylas K., Rucińska T., The impact of nanosilica and waste glass cullet on selected physico-mechanical parametrs in cement mortars, International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials, ICSEFCM 2018, 24-25 May 2018, Szczecin
 12. Skoczylas K., Rucińska T., Strength and durability of cement mortars containing nanosilica and waste glass fine aggregate, Cement-Wapno-Beton Nr 3/2018, s. 206-215, IF=0.468
 13. Rucińska T., Wykorzystanie kruszyw odpadowych i z recyklingu w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa 3/2018, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2018, s. 32-34
 14. Rucińska T., Sustainable cement mortars, E3S Web of Conferences 49, 00090 (2018), doi.org/10.1051/e3sconf/20184900090
 15. Skoczylas K., Rucińska T., The effects of waste glass cullets and nanosilica on the long-term properties of cement mortars, E3S Web of Conferences 49, 00102 (2018), doi.org/10.1051/e3sconf/20184900102
 16. Stolarska A., Ciborowski Sz.: Sorptive testing of mortars with varying water-cement ratios, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018, s. 1-10
 17. Stolarska A., Strzałkowski J., Garbalińska H: Using CFD software for the evaluation of hygrothermal conditions at wall-window perimeters, Energodom 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, wrzesień 11-13, Kraków, Vol. 415, s. 1-9
 18. Stolarska A., Strzałkowski J., Szczeciński M.: The feasibility and economic efficiency of selective modernization solutions in a single family house located in Siemianice near Słupsk, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, 19-23 czerwca, 2018, s. 1-10
 19. Strzałkowski J.: Thermal analysis of flat with partitions made of different load-bearing materials, International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 24-25 maj, Szczecin, 2018, s. 53-54
 20. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal simulation of building performance with different loadbearing materials, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, wrzesień 11-13, Kraków, Vol. 415, s. 1-10