Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2016
1. Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: New method of determining the relationship of effective moisture diffusivity on moisture concentraction, Proceeding of the 20th International Drying Symposium, Japan, 2016, A-3-7

2.  Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 2016, s. 955-962

3. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659

4. Garbalińska H.:  Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 4 (303) 2016, s. 13-15

5. Garbalińska H., Matkowska A., Mierzwa N.: Change of thermal parameters of ceramic and silicate bricks as result of capillary expanding flow,  Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 2-B/2016, s. 61-68

6. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wave amplitudes of temperature and heat flux in surroundings of external walls, Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s. 65-73

7. Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 141-150

8. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej,  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104

9. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210

10. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224 

11. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016

12. Garbalińska H., Narodowska K.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016

13. Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016

14. Garbalińska H., Bochenek M.: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016

15. Garbalińska H.: Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – wybrane zagadnienia”, organizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Łódź 3-4 marca 2016 r.

16. Kowalska A., Kurtz-Orecka K.: Analiza dobrych praktyk w zakresie wykorzystania OZE oraz energii odpadowej na przykładzie rozwiązań obiektu przemysłowo-biurowego w Schwabach/ Niemcy, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 185-192

17. Kurtz-Orecka K.: Współczynnik redukcji temperatury w obliczeniach strat ciepła do nieogrzewanych piwnic, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 211-218

18. Rucińska T., Łącka K.: Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej, Materiały Budowlane Nr 10/2016, Warszawa, 2016, s. 22-24

19. Sikora P., Augustyniak A., Cendrowski K., Horszczaruk E., Rucińska T., Nawrotek P., Mijowska E.: Characterization of Mechanical and Bactericidal Properties of Cement Mortars Containing Waste Glass Aggregate and Nanomaterials, Materials, Materials 2016, Volume 9 (Issue 8), n°701/1-16

20. Rucińska T., Adamczuk M.: Wpływ materiału zmiennego fazowo na właściwości wytrzymałościowe i cieplne gipsowej gładzi polimerowej, Izolacje, Nr 2/2016, s. 50-55

21. Rucińska T., Łącka K.: Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, s. 119-124

22. Siwińska (Stolarska) A., Żaczek W.: Ocena przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kamienicy zlokalizowanej w Szczecinie, Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, s. 131-136

23. Stolarska A., Strzałkowski J.: Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Izolacje, Warszawa Nr 9/2016, s. 43-48

24. Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Arcitektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 513-521

25. Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, VI Konferencja Solina’2016 Architektura - Budownictwo - Inżynieria Środowiska , Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Polańczyk, czerwiec 2016 r.

26. Stolarska A., Garbalińska H.: Assessment of suitability of some chosen functions for describing of sorption isotherms in building materials, Heat and Mass Transfer, s. 1603-1617

27. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, Advances in Cement Research, 2016, s. 567-575